MENY

Yngste professor på UiS

Matematikkprofessor Sigbjørn Hervik er med sine 31 år den yngste professoren på Universitetet i Stavanger, og en av de yngste matematikkprofessorene i landet.

Nå, etter tre uker ved UiS og Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN), er han i ferd med å finne seg til rette i sitt nye miljø.

Det er mulig at det kan bli en overgang etter å ha matematikk- og fysikkgeniet Stephen Hawking i etasjen over på Universitetet i Cambridge. Det var her Sigbjørn Hervik tok doktorgraden i teoretisk fysikk i 2001-2004.

Etter fire nye år i utlendighet ved Dalhousie Universitetet, i Halifax, Canada, som postdoktor og førsteamanuensis med generell relativitetsteori og kosmologi som faglige spesialområder, er matematikkprofessoren tilbake i Norge.

- Etter syv år i utlendighet begynte jeg å lengte hjem, innrømmer Sigbjørn Hervik ,opprinnelig fra Fredrikstad. - Det inntraff en slags melankoli, og jeg søkte stillingen på UiS som professor i anvendt matematikk.

Nå hadde Hervik noen relasjoner til UiS fra tiden som hovedfagsstudent ved Universitetet i Oslo. Han hadde UiS-professorene Henning Knutsen og Per A. Amundsen som sensorer.

- Jeg fikk et hint fra Henning Knutsen om å søke den ledige professorstillingen, sier Hervik.

- Hvorfor UiS?

Bygge nytt

- UiS er inne i en ekspansiv fase, og det er gode muligheter til å bygge noe nytt på matematikksiden. Jeg blir engasjert i undervisningen til høsten, men noe av det viktige nå er å søke om midler fra Norges forskningsråd til forskjellige frittstående prosjekter. I løpet av to til tre år må vi ha et fundament slik at vi kan gjøre det lettere å tiltrekke oss studenter til matematikkstudiet. Vi må også ha en ambisjon om å bygge opp et mastergradsstudium i matematikk.

Nå står ikke studentene i kø for å søke realfagsstudier.

Tålmodighet

- Mangelen på interesse har kanskje sammenheng med at det har vært vanskelig å selge inn realfagsstudier til studentene. Realfagsstudier krever også tålmodighet, og i bunnen må det selvsagt ligge en interesse for faget. Men det er klart at det smitter over på elevene hvis en lærer viser engasjement og interesse for faget. Selv hadde jeg en lærer på videregående skole i Fredrikstad med glød for faget. Den gløden smittet over på meg.

Cambridge

Hervik ble så smittet at han kom til Universitetet i Cambridge.

- I Cambridge kom jeg til et miljø som var perfekt for ph.d-studenter. Det gir inspirasjon når du ser Stephen Hawking daglig. Det bringer deg nærmere forskningsfronten. Selv hadde jeg også en inspirerende veileder i John D. Barrow. I doktorgradsarbeidet er vi helt avhengig av å ha gode veiledere i tillegg til egne prosjekter.

Hervik trekker også frem samarbeidet med professoren Alan Coley ved Dalhousie Universitetet som viktig for den faglige utviklingen.

Bok

Sigbjørn Hervik, med røtter fra Hervik i Tysvær, har så langt publisert 41 artikler hvorav tre er prisbelønte, og han har flere på beddingen. I 2007 ga han sammen med professor Øyvind Grøn, Høgskolen i Oslo, ut boken ”Einstein’s general theory of relativity. With modern applications in cosmology”.

Boken er anmeldt av UiS-professor Henning Knutsen i bladet ”Fra Fysikkens Verden, Astronomi og Naturen.”

Knutsen karakteriserer boken slik: Jeg kan bare konkludere med at Øyvind Grøn og Sigbjørn Hervik har levert ei grundig og solid lærebok. Den bør ikke bare bli lest av viderekomne studenter. Mange fysikere som har sin virksomhet ved videregående skoler, høgskoler eller universiteter har nå anledning til å skaffe seg kjærkommen etterutdanning.

Stor betydning

- Det er storartet å få en kapasitet som Sigbjørn Hervik til UiS, sier instituttleder Bjørn Auestad, på Institutt for matematikk og naturvitenskap. - Det er forskningsmessig spennende og stimulerende. Jeg tror videre at det vil kunne gi betydningsfulle bidrag til utviklingen av både matematikk- og fysikkstudier ved instituttet. Engasjert og god undervisning har høy prioritet ved IMN. Sigbjørn Hervik vil være et verdifullt tilskudd i så måte. Det vil bidra til god læring og stimulere interessen for realfag i samspill med hele realfagsmiljøet på instituttet.