MENY

Ytterligere 9 millioner fra finansnæringen til Handelshøgskolen ved UiS

Handelshøgskolen ved UiS og finansnæringen i Stavangerregionen er blitt enige om en forlengelse av det strategiske samarbeidet.

Med ytterligere 9 millioner kroner har generøse aktører i finansnæringen i Stavangerregionen bidratt med til sammen 29 millioner kroner til utvikling av finansstudier og forskning ved UiS. Bidragsytere er Statoil ASA, SKAGEN AS, Sparebank 1 SR-Bank, HitecVision AS, Sandnes Sparebank, GE Money Bank, Time Sparebank og Klepp Sparebank.

Målet er å øke kompetansen innenfor et område som er sterkt etterspurt blant finansmiljøene i regionen og deres oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er en videreføring av avtalen som første gang ble inngått høsten 2008 og hvor SKAGEN Fondene, Sparebank 1 SR-Bank, Statoil, HitecVision Private Equity, Sandnes Sparebank, GE Money Bank og Universitetet i Stavanger (UiS) gikk sammen for å bygge opp et tungt finansmiljø. Tildeling den gang var på 20 millioner fra finansnæringen gjennom SAFI – Stiftelsen for Anvendt Finans.

Bjarte Ravndal, instituttleder på Handelshøgskolen ved UiS sier at en ytterligere støtte på 9 millioner kroner er svært gledelig og gjør det mulig med videre forskning og utdanning innenfor dette viktige området. Vi har i disse fem – seks årene siden opprettelsen av SAFI både fått ny forskning som er lagt merke til nasjonalt og internasjonalt, samtidig som vi har utdannet flere dyktige kandidater med høyt aktuell kompetanse som finansnæringen har behov for. I tillegg til den konkrete støtten til utviklingen av det finansfaglige tilbudet, har samarbeidet med SAFI vært direkte utslagsgivende for utviklingen av Handelshøgskolen ved UiS, uttaler en svært fornøyd Bjarte Ravndal. Dette samarbeidet er av uvurderlig strategisk betydning.

Masterstudiet i finans, som er en spesialisering innenfor siviløkonomistudiet på Handelshøgskolen ved UiS, er et av de best søkte studiene på UiS og studentene som har tatt studiet har svært gode jobbmuligheter. I forbindelse med tildelingen og samarbeidet med finansnæringen utlyses det også årlig SAFI-stipend i regi av SAFI-stiftelsen rettet mot studenter som er tatt opp på masterstudiet i økonomi og administrasjon – siviløkonomistudiet ved HHUiS. Stipendiene er på inntil 20 000,- NOK.

Instituttleder Bjarte Ravndal, Handelshøgskolen ved UiS

Instituttleder Bjarte Ravndal, Handelshøgskolen ved UiS