MENY

Kompetanse

NETTOP-UIS er en avdeling med ni ansatte som har solid kompetanse på metoder og utvikling av digitale læremidler og nettbasert utdanning.

De fleste medarbeiderne i NETTOP-UIS har jobbet med utvikling av løsninger for e-læring i høyere utdanning i snart 15 år. Flere har før dette, siden tidlig 90-tallet, jobbet i konsulent- og produksjonsselskap med utvikling og implementering av skreddersydde e-læringsløsninger for ulike private og offentlige virksomheter både nasjonalt og internasjonalt. Tidligere erfaring og kompetanse omfatter også reklamebransjen og TV- og videoproduksjon for de nasjonale kringkasterne.


Vårt utgangspunkt er at skal du jobbe med multimediale, digitale læremidler og nettdidaktikk må du først og fremst ha en forståelse av mediet du skal jobbe med og hvordan det best kan anvendes for å nå gitte læremål for en gitt målgruppe eller et gitt formål. NETTOP-UIS har derfor alltid hatt et spesielt fokus på utvikling av skreddersydde digitale læremidler.


Kompetansen i NETTOP-UIS dekker følgende områder:
• nettdidaktikk og konseptutvikling
• medievitenskap
• journalistikk
• tekst og manuskript
• videoproduksjon
• illustrasjon
• nett- og grafisk design
• systemutvikling
• teknisk utvikling og programmering
• nettpublisering og forvaltning av digitalt innhold
• streaming video
• prosjektledelse
• prosjektsøknader nasjonalt og EU
• økonomi og rapportering


Vi samarbeider bl.a også med IT-avdelingen på UIS og et utstrakt nettverk av underleverandører og frilansere lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som vi benytter oss av ved behov. Både i forhold til utviklingen av vår egen kompetanse og de prosjektene vi er engasjert i, har vi i NETTOP-UIS alltid sett verdien av å samarbeide med andre virksomheter nasjonalt og internasjonalt. En av våre medarbeidere har derfor prosjektsøknader og -administrasjon som oppgave. Som regel er vi til enhver tid engasjert i eller koordinerer flere nasjonale og EU-prosjekt.