Organisasjonen

Universitetet i Stavanger har eit mangfald av undervisings-, forskings- og utviklingsaktivitetar. Undervisingstilbodet spenner frå grunnstudiar til doktorgradsstudiar og etter- og vidareutdanningstilbod.

Universitetet i Stavanger er organisert i seks fakultet og eit museum:

Organisasjonskart

Organisasjonskart - vitenskapelig

Organisasjonskart - administrativt

Universitetet har også to nasjonale forskings- og kompetansesenter: 

I tillegg har UiS mange andre forskingssenter.

Universitetet i Stavanger er medeiger i forskingsinstituttet NORCE Norwegian Research Centre (tidligare IRIS) og har òg eit innovasjonsselskap som driv med teknologioverføring og kommersialisering: Validé.