MENY

Avdeling for virksomhetsstyring og -utvikling

Avdelingen er en del av universitetets fellestjenester og har ansvar for virksomhetsstyring og overordnet økonomistyring, samt for en rekke utviklingsoppgaver. Avdelingen har også ansvar for å følge opp og koordinere universitetets plan for digitalisering, leverer ledelsesinformasjon og ivaretar saksforberedelser til universitetsstyret og rådgi ledelse på ulike nivåer i institusjonen.

Enheten koordinerer og følger opp arbeidet med strategier, årsplaner og årsrapporter, inkludert risikostyring. Vi utarbeider PVO-rundskriv og støtter intern styringsdialog. Vi koordinerer arbeidet med langsiktig økonomisk plannlegging, fastsetting og fordeling av økonomiske rammer. Andre oppgaver er analyser, utredninger, prognoser og ressursberegninger, samt internt datavarehus og UiS Innsikt.

Avdelingen har pr. august 2019 10 årsverk. Vi holder til i 3. etg. Arne Rettedals hus.

Direktør for virksomhetsstyring:
John William Viflot