MENY

Velkommen til Dokumentsenteret ved UiS

Universitetet i Stavanger har en sentralisert arkivtjeneste, som er ansvarlig for håndtering av alt arkivverdig materiale og ansvar for posttjenesten.

Universitetet i Stavanger har en sentralisert arkivtjeneste som er ansvarlig for den sentrale dokumentflyten i organisasjonen og har ansvar for posttjenesten.

Arkivtjenesten er organisert inn under Styresekretariatet, og lokalisert i tredje etasje i Kitty Kiellands hus. Postmottaket er lokalisert i første etasje, kitty kiellands hus.

Dokumentsenteret bemannes av 6 fast ansatte. Arbeidsområdet består av:

  • Ansvar for opplæring og støtte tilknyttet universitetets saksbehandlingssys og arkivsystem Public360
  • Ansvar for sortering av all inngående post til Universitetet i Stavanger, intern fordeling og utgående post.
  • Ansvar for sentralt elektronisk postmottak ved UiS, post@uis.no
  • Registrering, arkivlegging, gjenginning og utlån av arkivverdig materiale
  • Bortsetting, kassasjon og avlevering til Arkivverket


Ta kontakt om det er noe du lurer på, du finner oss i 3. etasje i Kitty Kiellands hus:


Arkivet:

 Postmottaket : telefon: 404 70 665


dokumentsenteret@uis.no benyttes til henvendelser om posttjenesten, arkiv og Public360.

Public360 brukerstøttetelefon 51 83 30 00