MENY

Forskingsavdelinga

Dei primære oppgåvene til forskingsavdelinga er å assistere fakulteta, universitetsdirektøren og rektoratet med utgreiingsarbeid, rådgivning og strategisk utviklingsarbeid knytt til forsking og ekstern finansiering.

Forskingsavdelinga har sekretariatsfunksjon for forskingsutvalget og forskingsetisk utvalg.

Forskingsdirektør:
Troels Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63
E-post: troels.jacobsen@uis.no
Kontornr.: K-114, Hagbard Line hus 1. etasje

Eining for EU/NFR-forsking:
EU/NFR-eininga gir bistand til søknadar om ekstern finansiering fra Forskningsrådet (NFR) og EU. Eininga ligg under forskings- og innovasjonsavdelinga, men rapporterer og til EU-einiga si styringsgruppe, som består av medlemmer frå UiS, IRIS, HSH, SUS og Polytec.