MENY

Forskingsavdelinga

Dei primære oppgåvene til forskingsavdelinga er å assistere fakulteta, universitetsdirektøren og rektoratet med utgreiingsarbeid, rådgivning og strategisk utviklingsarbeid knytt til forsking og ekstern finansiering.

Forskingsavdelinga har sekretariatsfunksjon for forskingsutvalget og forskingsetisk utvalg.

Forskingsdirektør:
Kjersti Melberg
E-post:
 

Eining for EU/NFR-forsking: 
EU/NFR-eininga gir bistand til søknadar om ekstern finansiering fra Forskningsrådet (NFR) og EU. Eininga ligg under forskingsavdelinga, men rapporterer og til EU-einiga si styringsgruppe, som består av medlemmer frå UiS, IRIS, HSH, SUS og Polytec.