MENY

Innovasjonsavdelingen

Innovasjonsavdelingen (INA) har ansvar for overordnet strategisk rådgivning og utredning for universitetets ledergruppe, med særlig vekt på forskningsbasert innovasjon og entreprenørskapsaktivitet.

INA tilbyr administrative tjenester og virkemidler for å fremme universitetets strategiske mål for forskningsbasert innovasjon, kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av entreprenørskap for studenter med våre omgivelser. INA utvikler samarbeidsmuligheter mellom UiS og regionale og nasjonale aktører.

Avdelingen jobber også tett med Forskningsavdelingen (FA) og forskerne om relevante utlysninger og prosjekttyper. INA kan som FA også bistå i selve søknadsprosessen.

Innovasjonsdirektør:
Troels Jacobsen
Telefon: 51 83 30 63
E-post: troels.jacobsen@uis.no
Kontornr.: K-114, Hagbard Line hus 1. etasje