MENY

App som avdekker lesevansker

Det går ofte altfor lang tid før barn som sliter med lesing blir fanget opp og får den hjelpen de trenger. Lesevansker er den den hyppigste årsaken til spesialundervisning i skolen. NettOp har utviklet en app for Lesesenteret som skal avdekke lesevansker.

Lesesenteret starter høsten 2014 opp et nytt, stort prosjekt kalt "På sporet". Prosjektet tar utgangspunkt i at vi i Norge bruker svært mye ressurser på spesialundervisning langt oppe i årstrinnene og mindre på de første årene - en situasjon som innebærer at norske lærere i større grad arbeider med vanskene etter at de har oppstått, i stedet for å forebygge dem.

Skoleåret 2013-2014 gjennomføres det et forprosjekt hvor det blir utviklet måleinstrument, innhold til intervensjon og det blir inngått samarbeidsavtaler med skoler som skal delta i prosjektet.

NettOp har utviklet en app, som er måleinstrumentet til prosjektet, i samarbeid med Lesesenteret ved UiS.

Et av mange viktige spørsmål i studien er om et motiverende lesespill for nettbrett kan hjelpe elever som sliter med "å komme på sporet" av lesing. Prosjektet har fått navnet "På sporet" fordi det setter fokus på viktigheten av den gode starten, samtidig som navnet peker på veien videre.