MENY

E-kompendier i sykepleie til salgs

Elektroniske kompendier i anatomi og fysiologi fra UiS er nå til salgs. 72 lisenser er allerede solgt til Høgskolen i Bergen og flere andre utdanningsinstitusjoner er interessert i produktet.

Selv om andre høgskoler i landet tidligere har brukt e-kompendiene fra den ved UiS på sine studier, er det først nå de første e-kompendiene er blitt et offisielt salgsprodukt. Produktet består av 14 digitale enkeltkompendier i anatomi og fysiologi som interesserte kan kjøpe lisenser til.

Sammen med underdirektør Atle Løkken ved avdeling for nettbasert opplæring, NettOp, ved UiS, er førsteamanuensis Brynjar Foss ved Institutt for helsefag, glad for at produktet de har utviklet treffer et behov i markedet.

– Dagens studenter forventer fleksibilitet og digital teknologi i sine læringsprosesser, og da er det viktig at vi klarer å svare på behovene, sier Foss.

– Produktet er tilpasset sykepleierutdanningen, og retter seg i prinsippet mot alle sykepleierstudenter, men også mot nærliggende utdanninger, mot helsesektoren og videregående skoler, sier Atle Løkken i NettOp.

Innholdet i e-kompendiene er det samme som i forelesningene, og de inneholder både tekst, lydfiler, bilder, animasjoner, interaksjoner og enkle prøver. I tillegg får studentene tilgang til alle funksjoner som ligger i Adobe Reader, slik som utheving av tekst, personlige notater og søkefunksjon.

Per i dag er det utviklet 104 e-kompendier til sykepleierutdanningen ved UiS.

Les mer om forskning på e-kompendiene i Univers nr. 2 2013

 

(Opprinnelig publisert desember, 2013)

E-kompendier i sykepleie (Foto: NettOp/UiS)

TIL SALGS: Interesserte kan nå kjøpe lisenser til 14 digitale enkeltkompendier i anatomi og fysiologi. Produktet er utviklet av førsteamanuensis Brynjar Foss ved Institutt for helsefag og avdeling for nettbasert opplæring, NettOp, ved UiS.