MENY

Institutt for musikk og dans lanserer Digitale dirigentstudier

Fra høsten 2015 tilbyr UiS, som et pilotprosjekt, Digitale dirigentstudier. Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet - og skal bidra til økt forskning på fjernundervisning i musikk- og dirigentfag, og på å bruke ny teknologi i undervisningen.

Prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet - Kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT- støttet, fleksibel utdanning og samarbeid med arbeidslivet - med 1,2 millioner kroner. Fagansvarlig Morten Wensberg forteller at prosjektet er nyskapende på flere måter.

-  Forelesningsserien i studiet er publisert på nett, som en MOOC (Massive Open Online Course) på mooc.no – det vil si at denne delen av studiet er fritt tilgjengelig på nett – gratis og åpen for alle. Vår MOOC er en av de første i Norge innen dette faget, og den første innen musikk. En-til-en-undervisningen vil foregå på nettet, via videosamtale. Vi skal også ta i bruk avansert videoteknologi som telestrator i veiledningen av dirigentstudentenes praksis.

Studentene kan gjennomføre mesteparten av studiet fra eget hjemsted, bortsett fra samlinger i Stavanger under Dirigentuka som starter 10.august, en helgesamling i januar og en i mai. Resten av studiet gjennomføres hjemmefra.

Fagansvarlig Morten Wensberg forteller at interessen for studiet har vært stor og at UiS har økt studiekapasiteten og tatt opp nesten tre ganger så mange studenter som opprinnelig planlagt. Likevel fikk bare om lag halvparten av de kvalifiserte søkerne plass, sier Wensberg.

NETTOP-UIS har bidratt med teknisk løsning for videoteknologien som skal brukes i veiledningen av studentene og filmproduksjon.