MENY

Møt Ani Banani!

NettOp har laget et datainnsamlingssystem for bruk på nettbrett for forskningsprosjektet Skoleklar. Systemet består av seks oppgaver hvor man ønsker å registrere barnas ordforståelse, lesing, tallforståelse, hukommelse og selvbeherskelse eller konsentrasjon.

Nettbrettløsningen skal i første omgang brukes på barn i fem–seks-årsalderen i barnehagen. Noen av oppgavene styres av forskeren, mens på andre håndterer barna nettbrettet selv. Målsetningen med løsningen er å finne en måte å engasjere barna på i større grad enn før.

Utvikler Petter Mordt hos NettOp har laget programmet eller appen, på bestilling fra Senter for atferdsforskning (SAF).

– Vi ser at barn i yngre og yngre alder er kompetente på nettbrett, men det er ikke mange i forskermiljøet som har tatt steget til brett ennå, sier Mordt.

Ideen til forskningsappen kom fra førsteamanuensis Ingunn Størksen ved SAF. Hun kjente til arbeidet til NettOp siden de hadde gjort et designoppdrag for henne før.

Ani Banani skal utfordre barna med matematikkoppgaver og logisk tenkning i forhold til geometriske former og mønstre.

Les også artikkelen i Stavanger Aftenblad om prosjektet