MENY

Nasjonal satsing på lesing

Etter initiativ fra Erna Solberg skal Kunnskapsdepartementet iverksette en ny nasjonal plan for lesing, med oppstart i august 2015, og Lesesenteret ved UiS har fått i oppdrag å lede dette arbeidet. NettOp bidrar i prosjektet med filmproduksjon i barnehage og studioproduksjoner.

For første gang er barnehagen vektlagt som en grunnleggende arena for språkstimulering og lesing – og barnehagefeltet har fått ekstra ressurser for å utvikle et digitalt kompetansehevingstilbud for barnehagefeltet. 

Personalet i barnehagen må ha tilgang til gode metoder for å stimulere alle barns språkutvikling – både muntlig og skriftlig – og kunne iverksette gode pedagogiske tiltak på et så tidlig tidspunkt som mulig. Verdien av tidlig innsats er uvurderlig, og barnehagens språkstimuleringsarbeid bidrar til sosial utjamning, er en god start for både gutter og jenter og ikke minst er den viktig for flerspråklige barn, er utgangspunktet for Lesesenterets arbeid.

NettOp produserer en rekke filmeksempler fra barnehager og opptak av presentasjoner i studio til prosjektet. 

Undervisningsmaterialet skal være klart til høsten 2015.