MENY

Nettstøttet lærerutdanning

Samfunnet trenger flere grunnskolelærere, 1-7. trinn. Derfor vil det fra høstsemesteret 2015, være mulig å søke på et samlingsbasert deltidsstudium i grunnskolelærer 1-7. trinn ved UiS. I studiet inngår diverse nettressurser utviklet av NETTOP-UIS.

Samlingene skal foregå på campus UiS, men studentene skal kunne studere på egenhånd på nett både før, under og etter en samling. I nettressursene  inngår nettforelesninger, interaktive oppgaver,case-simuleringer, praksisfilmer og e-kompendier.

På dette studiet vil du bli grunnskolelærer med spesialkunnskap til å arbeide med aldersgruppen 5 til 13 år. Du vil bli ferdig utdannet i løpet av fem eller seks år, alt avhengig av hvordan du ønsker å legge opp siste studieår. 

Les mer her.