MENY

Ny app - artskunnskap

Naturfag og artskunnskap (småkryp, marinbiologi, fugler og planter) er en del av pensum i førskolelærerutdanningen. Nå kan studentene teste sine artskunnskaper om marine arter ved hjelp av appen "Strandkanten". Dette er den første i en portfolio av apper som tester studentenes artskunnskaper.

Prosjektleder Tuula Skarstein ved IBU ønsket å utvikle digitale ressurser som vil kunne bidra til at studenter lærer seg grunnleggende artskunnskaper innen naturfaglige temaer.

Pr. i dag har heltidsstudentene liknende arbeidskrav i form av «arts-prøve/mappe», som delvis gjennomføres i undervisningstiden. Ved å omgjøre denne typen arbeidskrav til noe studentene kan øve seg på ved hjelp av en nettbasert ressurs; en fleksibel løsning som er bedre tilpasset både heltid og deltidsstudiet. Denne typen apper treffer studentene på deres læringsarena; en ressurs som de kan bruke «der hvor de til enhver tid måtte befinne seg», for eksempel lære seg navn på muslinger, snegler og tang på bussen på vei til forelesningen. Appen kan på sikt vil kunne bidra til å frigjøre undervisningstimer som i dag er knyttet opp til innlæring av artskunnskap, til heller å gi mer grundig/dyptgående undervisning i disse og andre tema.  

Appen distribueres gjennom App Store og Google Play, og er gratis. Den vil på denne måten bli tilgjengeliggjort for alle, også til skoleverket.

Prosjektet ble støttet av såkalte "læringsmiljøfremmende tiltak" i fjor.