MENY

Ny versjon av koreografisimulatoren

Den nye versjonen av koreografisimulatoren er ferdig og allerede tatt i bruk av studentene. Koreografisimulatoren er et enkelt verktøy som er utviklet for å lette arbeidet med å planlegge/dokumentere koreografier og forestillinger.

Det er gjort omfattende forbedringer på den nye versjonen av koreografisimulatoren:

  • mulighet til å lagre prosjektfiler til disk
  • mulighet til å åpne prosjektfiler fra disk
  • forhåndsvisningsmodus
  • flere muligheter for formatering av tekst
  • bedre styring av utskrift
  • bedre tidsoversikt

Dansefaget mangler et entydig og universelt notasjonssystem slik som for eksempel musikken har det i notesystemet. Og selv med dagens muligheter for å dokumentere dans på video, har en både i kunstnerisk og pedagogisk virksomhet behov for å kunne dokumentere og rekonstruere dans ved hjelp av en enklere form for grafisk nedtegning. Koreografisimulatoren er utviklet for å dekke dette behovet.

Programmet er utviklet som et ledd i studietilbudet Kom la oss danse, som er et nettstøttet studietilbud i dans spesielt tilrettelagt for lærere.

Her kan du se en kort demo fra Koreografisimulatoren
(nederst på siden).