MENY

Online Educa 20 år

For andre år på rad arrangerte NettOp-UIS, i år i samarbeid med IT-avdelingen og Utdanningsavdelingen, tur for ansatte ved UiS til verdens største e-læringskonferanse i Berlin.

I løpet av årets konferanse fikk 34 UiS-ansatte «digital inspirasjon» ved å høre på et bredt spekter av foredrag om e-læring og teknologi, i tillegg til erfaringsdeling fra prosjekter som er utført internt på UiS. I tillegg delte Bent Kure, fra UiO, erfaringer fra sin MOOC i FlexPhil, ExPhil på nett.

I svært grove trekk, kan man si at «learning analytics» og endringer i fremtidens lærerrolle stod høyt på agendaen på årets konferanse.

Årets deltagere hadde utbytte av turen på flere nivå; det profesjonelle og teknologiske, men også det sosiale og utveksling av erfaringer på et kollegialt plan, på tvers av UiS i forhold til fag og stabsfunksjoner.

Vi satser på at det blir ny tur i 2015.

 

Presentasjon av På Sporet

Oddny Judith Solheim fra Lesesenteret presenterte app-løsningene i På Sporet-prosjektet.