MENY

Online Educa 2016

En gruppe på rett over 40 personer fra UiS, oppvekstpolitikere fra Stavanger kommune, næringslivet i regionen, andre høyskoler og universitet, i tillegg til representanter fra Valencia og Nottingham, dro til Online Educa i år. Bakteppet var Erasmus+ prosjektet DIMEANE (Development and Implementation of Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education).

Gruppen hadde et eget konferansespor, i tillegg til Online Educa- konferansen forøvrig. Både prosjekter fra UiS, Erasmus+ prosjektet, prosjekt fra University of Nottingham, Høgskolen i Bergen og Høyskolen i Vest fikk anledning til å vise hva de driver med. Det ble tid til flere gode diskusjoner, inspirasjonsutveksling og nettverksbygging på tvers.

Konferansen forøvrig hadde 4000 deltagere i år.