MENY

Prosjektstyring

NETTOP-UIS jobber tett på ulike fagmiljøer ved UiS. Enkelte oppsøker oss, andre har søkt om prosjektmidler internt eller eksternt som de trenger hjelp til å få realisert. Vi bistår også andre utdanningsinstitusjoner med rådgivning og produksjon.

Fagfolk i akademia er flinke på fag og er opptatt av disse. Vi forventer derfor ikke at de kjenner til vår produksjonslinje. Men alle våre produksjoner har en faglig forankring, mens NETTOP-UIS er prosesseieren. Ofte innebærer dette en bratt læringskurve for berørte fagfolk, men de aller fleste verdsetter vår evne til å se på faget med "digitale briller" og mange får en aha-opplevelse når det gjelder eget fag.

Vi derimot, må sette oss grundig inn i den faglig materien for å kunne formidle dette innholdet videre digitalt, og foreslå den beste digitale løsningen for dette emnet. Er det en video, en interaktiv oppgave, en fotostory, en animasjon som skal lages til denne faglige delen? Skal det/skal det ikke kombineres med andre innholdselementer eller andre undervisningsformer?

Som prosjektleder i mindre og større prosjekter gjelder de samme milepælene i de aller fleste av våre prosjekter:

  1. Definisjonsfase: I definisjonsfasen definerer vi læremål og målgruppe (-r), konsept og teknologisk plattform. I den innledende fasen i et prosjekt er det avgjørende at ansvarlig fagperson vet hvem målgruppen er og hvilke læremål som skal nås. I denne fasen setter vi også opp et prosjektskjema hvor vi fyller ut alle nødvendige formalia i prosjektet om alle bidragsyterne i prosjektet, et eventuelt budsjett, hvilken løsning som er valgt og fremdriftsplan. Her er det viktig å være klar på hvilket ansvar fagpersonen (-e) har og hvilke NETTOP-UIS har. Vi legger til i prosjektskjemaet dersom scopet skulle endre seg underveis. I enkelte prosjekter etablerer vi også fokusgrupper for å avdekke hvordan vi bør vektlegge innholdet i løsningen, også hvis innholdet skal kombineres med annen undervisning, for eksempel på campus.
  2. Gjennomføringsfase: I gjennomføringsfasen gjennomfører og produserer vi som avtalt i fremdriftsplanen: manus/tekst, visuelle elementer og implementering av teknisk løsning.
  3. Testfase: I testfasen tester vi og berørte fagfolk innholdet.
  4. Avslutningsfase: I den avsluttende fasen inngår den siste leveransen i prosjektet. I tillegg hjelper NETTOP-UIS med å publisere ut løsningen, enten det er i Its Learning og/eller andre distribusjonskanaler på nett. Vi tar også en evalueringsrunde med fagfolkene på hva fungerte bra i prosessen og hva fungerte ikke fullt så bra. Vi evaluerer også kontinuerlig vårt eget arbeid i prosjekter.

Vår prosjektmodell tar utgangspunkt i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. 

NETTOP-UIS har også etterhvert lang erfaring med å administrere og koordinere EU-prosjekter.