MENY

Tryggere i møte med pårørende

I 2013 produserte NettOp et e-læringsprogram for Pårørendesenteret i Stavanger, som retter seg mot helsepersonell for refleksjon over egen praksis i forhold til å endre holdninger og rutiner. Nå skal programmet videreutvikles.

Pårørendesenteret i Stavanger har mottatt mye ros fra fagfolk på programmet, derfor har de fått nye midler fra Helsedirektoratet til å videreutvikle det. Programmet skal nå utvides med flere casehistorier og nye fagfilmer. Det reviderte programmet vil være ferdig høsten 2014.