MENY

UiS’ e-kompendier kommer på engelsk og spansk

Om noen år kan engelske og spanske sykepleierstudenter ta i bruk e-kompendier fra Universitet i Stavanger. UiS har fått 3,5 millioner kroner til et prosjekt som har som formål å videreutvikle og tilpasse e-kompendiene.

Deltakere i prosjektet. Skjerm med e-kompendium i bakgrunnen. Skjermen viser bilde av en mann. Fra og med august 2017 kan alle som ønsker det laste ned e-kompendier om sykepleie på engelsk, spansk og norsk. Involverte i prosjektet ved UiS, f.v.: Brynjar Foss, Atle Løkken, Venche Hvidsten, Mari Linn A. Larsen, Kristin Hjorthaug Urstad og Bjørg Frøysland Oftedal. Foto: Asbjørn Jensen

De siste årene har UiS laget rundt 120 e-kompendier i sykepleie. Disse brukes på PC. I et nytt prosjekt skal Nettop, UiS’ avdeling for utvikling av digitale læremidler, tilpasse et utvalg av e-kompendiene til bruk på nettbrett. De vil komme på tre språk, spansk, engelsk og norsk.

Nettop og Institutt for helsefag ved UiS samarbeider med University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia. Både det spanske og det engelske universitetet skal ta i bruk e-kompendiene på sykepleierutdanningene sine.
 

Mer interaktive
Prosjektet ledes av UiS. Nettop og Institutt for helsefag skal videreutvikle kompendiene.

– Vi ønsker å gjøre dem enda mer interaktive, sier Atle Løkken, direktør i Nettop.

University of Nottingham og Universidad Católica de Valencia skal gjøre faglige og kulturelle tilpasninger av stoffet.

Populære e-kompendier
E-kompendiene er populære blant sykepleierstudentene på UiS, men hvordan liker engelske og spanske studenter dem? Som en del av prosjektet skal deltakerne finne ut nettopp det.

E- kompendiene vil ikke bare komme studenter i England, Spania og Norge til gode. De skal legges ut på plattformene Google Play og App Store. Der kan alle som vil laste dem ned.

UiS har fått rundt 3,5 millioner kroner (425 439 euro) fra programmet Erasmus + - Strategiske partnerskap til prosjektet.

– At vi passerte nåløyet og fikk disse midlene er i seg selv en anerkjennelse av kvaliteten på kompendiene og den løsningen vi har utviklet, sier Løkken.


Nye muligheter
– E-kompendiene åpner for muligheter du ikke har med tradisjonelle læremidler. Du kan for eksempel bruke interaktive oppgaver og animasjoner for å lære studentene om anatomi, sier Løkken.

– Ved å bruke e-kompendiene kan du lære på ulike måter, understreker Bjørg Frøysland Oftedal, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag.

Det er forskjellig hvilke måter studenter lærer best på.

– Noen lærer best ved å lytte, andre ved å lese og andre igjen ved å gjøre noe. Kompendiene byr på variasjon, sier Venche Hvidsten, universitetslektor ved Institutt for helsefag.


Navnet på prosjektet er Development and Implementation of Interactive Mobile E‐learning Apps for European Nursing Education.

Se demonstrasjonsvideo av e-kompendiene fra UiS.

Forskning viser at e-kompendiene er det mest populære læreverktøyet blant sykepleierstudentene ved UiS.

Tegninger av leveren.

Oppbygningen av leveren. Illustrasjon hentet fra e-kompendium, utviklet ved UiS. Illustrasjon: ©Levent Efe