MENY

UiS prosjekter for e-læring presentert på internasjonale forskningskonferanser

UIS har deltatt med e-læringsprosjekter på to forskningskonferanser. ITED (International Technology, Education and Development Conference) konferansen i Valencia og NERA (The Nordic Educational Research Association) konferansen i Oslo.

5-7. mars ble INTED konferansen arrangert i Valencia, Spania for 12. gang, med 750 deltagere fra hele verden. NETTOP-UIS har i samarbeid med fagfolk fra sykepleierutdanningen vært prosjektleder for ERASMUS+ prosjektet DIMEANE (Interactive Mobile E-learning Apps for European Nursing Education), som var utgangspunktet for sesjonen: Sharing Digital Learning Content Internationally. Reality or wishful thinking? Prodekan for undervisning ved det helsevitenskapelige fakultet og leder for forskergruppen E-læring og simulering i helsesektoren, Bjørg Frøysland Oftedal, presenterte funn fra prosjektet. Løsningen som er utviklet, er fritt tilgjengelig på ERASMUSNURSING.net og for nedlasting fra App Store og Google Play.

NERA  hadde sin årlige konferanse i Oslo 8-10 mars, med 613 deltagere fra hele Norden. Aslaug Grov Almås, Anders Grov Nilsen fra HVL og Helene Gram fra NETTOP-UIS presenterte utgangspunkt for et forskningsprosjekt med innlegget When moocing, apping and streaming – how do higher-ed teachers cope with new technologies?

NETTOP-UIS har produsert en app i samarbeid med HVL, Lærar for ein dag,  som er en del av grunnlaget for spørreundersøkelsen bak forskningsprosjektet. Appen er tilgjengelig gratis gjennom App Store og Google Play.