MENY

University of Nottingham satser digitalt i omleggingen av sykepleierutdanningen

På spørsmål om dette har vært arbeidskrevende, bekrefter Senior Lecturer Richard Windle ved Health E-Learning and Media (HELM) med heftige nikk og et smil om munnen. –Men vi ser at studentene liker det.

 

Representanter fra prosjektgruppen for ny fagplan for sykepleierutdanningen ved Institutt for helsefag, og representanter fra NettOp besøkte det engelske universitetet for å se på hvordan de hadde lagt om sykepleierutdanningen.

I 2009 startet University of Nottingham prosessen med omlegging av sykepleierutdanningen ved institusjonen. Mandatet fra ledelsen var at bruk av digitale læringsressurser og nettbaserte løsninger skulle ligge som en forutsetning ved utvikling av det nye studieprogrammet.

Etter en omfattende forskning og utviklingsperiode (for lang, i følge dem selv) tok de opp studenter på det nye programmet for første gang høsten 2012. Grunnrisset i studieopplegget var at der de tidligere hadde åtte ordinære undervisningstimer, var fire av disse erstattet med digitale læremidler og to erstattet med gruppearbeid med en fasilitator. Fasilitatoren var en fagperson, men ikke nødvendigvis en som hadde førstehånds kunnskap om temaet. De mente at dette ikke var et problem i denne fasen.

Et pedagogisk grep som ble tatt, var at det som i grunnskolen ble omtalt som «Flipped classrom», der grunntanken er at de lot studentene jobbe med de lette fagområdene hjemme mens de faglig tunge områdene ble gjennomgått på skolen.

UoN har innført mappeevaluering på sykepleierstudiet, og har derfor tatt i bruk e-portfolioverktøyet PebblePad. I tillegg har de selv utviklet det de kaller et «curriculum map», som linker læringsutbytte til digitale læringsobjekter og viser hvordan dette henger sammen i studiet.

HELM har laget en såkalt «pre-school site» der de nye studentene kan gå inn før de starter på studiet, for å hente ut informasjon og se eksempler på de læremidlene de vil ta i bruk når de begynner på studiet.

Besøket hos UoN var inspirerende, og gruppen fra UiS fikk mange nye ideer i forhold til hvordan man kunne organisere undervisning og studieopplegg ved egen institusjon.