MENY

Vi vil ha raskere PC-er!

Onsdag 10. februar ble den første Edtech-konferansen arrangert i vår region, i Tjodhallen på UiS. En av arrangørene var NETTOP, sammen med Fylkeskommunen og Stavanger kommune. Målet var å samle lærere, skoleledere, IT-folk og teknologer på tvers av alle skolenivå og næringslivet. Meldingen fra Magnus og Benjamin som går på 8. trinn på Gosen skole var:- Vi vil ha lærere som kan lære oss koding og vi vil ha raskere PC-er!

Programmet på KnowHow var lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

-Vi har alltid brukt teknologi i klasserommet, sier leder for det nordiske markedet i Google, Ross Mahon. Og trakk frem papir og blyant som gammel teknologi og Google Apps For Education (GAFE) som en ny og billig teknologi. I Randaberg kommune bruker ungdomsskolen GAFE.

Politikere og næringslivsaktører måtte også svare på spørsmål om «Hva gjør vi nå for å bli en region best på utdanning?". Konklusjonen var i grove trekk, at det må politisk vilje til for å få gjennomført gode og gjennomtenkte strategier for dette på tvers av alle skolenivå. Samtidig ble det ytret krav om at digitalisering også må et inn som et eget fag i lærerutdanningen.

Prorektor ved UiS, Dag Husebø, ga ros til grasrota og ildsjelene i skolene, mens konserndirektør i Lyse, Eirik Gundegjerde, poengterte at leverandørene kan bidra men det må være ressurser nok i skolen til å dra det videre. Børge Hansen fra Microsoft mente at man må dyrke de gode initiativene som allerede virker. Rune Askeland (V) som er Nestleder i kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune, sa at i Stavanger kommune rulles det nå ut iPader til ungdomsskolene, og politikerne  er klar over utfordringene som ligger foran dem i forhold til enhetlige strategier.

Key-note, Maurice de Hond fra Steve Jobs School i Nederland, tok saken i egne hender, da han skjønte at dagens undervisning ikke følger den teknologiske utviklingen, og startet bevegelsen "Undervisning inn i en ny tid". I dag er Steve Jobs School rangert som en av de 13 mest innovative skolene i verden av The Tech insider.

Apple, representert ved Andrew Rhodes fra Atea, Ross Mahon fra Google og Bjørnar Hovemoen fra Microsoft tok diskusjonen om hva skolene bør satse på og de trakk alle tre frem et blandet digitalt miljø etter hvilket behov skolene har. Det må være et fleksibelt miljø som dekker behovet til hver enkelt skole.

Går det slik arrangørene vil, blir konferansen videreført i 2017.

Fikk du ikke KwowHow 2016 med deg? Fortvil ikke, presentasjonene kan du ser her:

https://mediasite.uis.no/Mediasite/Catalog/catalogs/knowhow2016