MENY

Vibå æ komen!

NettOp har produsert en interaktiv fugleapplikasjon til Jærmuseet på Nærbø i forbindelse med ny fast utstilling: Vibå æ komen! Applikasjonen inneholder livecam fra fuglekassen, fuglesangquiz og fugledagbok.

Det har blitt færre viper på Jæren de siste 50 årene. Endringer i driftsmetodene i jordbruket og i kulturlandskapet har sannsynligvis den største skylden for endringene i artsbestandene på Jæren.

I den forbindelse ønsker Jærmuseet å lære barn og voksne hvorfor fuglene trives på Jæren, hvordan fuglene reagerer på endringer i kulturlandskapet og hvilke tiltak vi kan sette inn sik at vipen kommer med våren, også i fremtiden.
Så ta turen til Jærmuseet og prøv vår fuglequiz!