MENY

Vindkraft i Norge

NettOp utvikler en interaktiv skjermpresentasjon for Jærmuseet om vindkraft i Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Vindmøllen som er vist her er en såkalt hettemølle, hvor toppen av vindmøllen med vinger dreies mot vinden.

Vindmøllens historie strekker seg faktisk flere tusen år tilbake i tid, og omtales i norsk sammenheng alt på 1200-tallet. Ifølge skriftlige kilder ble den første vindmøllen i Norge bygd i Oslo i 1528.

Den interaktive presentasjonen NettOp produserer inneholder muligheten til og utforske vindkraftens historie og utvikling både kronologisk i tid, men også geografisk sett. I tillegg kan du finne ut hvilken teknologi som lå til grunn og hvor du kan finne fornminner den dag i dag.

Grunnlaget for presentasjonen er en rapport utarbeidet av Jærmuseet på oppdrag fra NVE, om vindkraft i Norge med særlig vekt på Jæren og Sunnmøre. Presentasjonen skal stå på Jærmuseet på Nærbø i tillegg til å publiseres på jaermuseet.no og nve.no.