MENY

Workshops «omvendt undervisning/flipped classroom»

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra NETTOP, IGIS/HF, IT-avdelingen og Uniped ønsker høsten 2016 å tilby workshops med temaet omvendt undervisning/flipped classroom, for interesserte kollegaer ved UiS. Vi håper at et slikt konkret tiltak vil ha appell som både inspirasjonskilde og som praktisk eksempel.

Utgangspunktet for initiativet vil være at vi som samarbeidende kollegaer retter søkelys mot vår egen undervisning med sikte på å utvikle og forbedre denne.

På første møte blir deltakerne presentert et case der en har «snudd» undervisningen i et emne på HF. Det vil bli satt søkelys på rammer, muligheter teknologimessig, pedagogiske og læringsmessige perspektiver, og forankring i emneplanrevisjonsarbeidet. Deltakerne jobber så med egne emneplaner fram mot neste samling, med bistand fra oss som ressurspersoner. På andre møte legges så planene fram for felles diskusjon. Deltakerne bør også forplikte seg til å legge fram revidert emneplan/prosjekt på et instituttmøte på eget institutt.

  • Første møte tirsdag 13. september kl 12.30 – 15.00

  • Andre møte tirsdag 18. oktober kl 12.30 – 15.00

Sted: Kitty Kiellands hus, 3. etg rom 392

Workshopene vil etableres og drives av, for og med kollegaer. Gruppediskusjoner og samarbeid vil starte i problemstillinger som eksisterer i den enkelte lærers praksisfelt, og med dette som utgangspunkt rettet inn mot systematisk utvikling av ny kunnskap og praksis rundt pedagogisk bruk av IKT.

Påmelding til vegard.moen@uis.no innen 1. september.