MENY

Økonomiavdelingen

Avdelinga er en del av fellestjenestene og har ansvar for økonomistyring, økonomiforvaltning samt innkjøpsfunksjonen ved Universitetet i Stavanger. Utarbeiding av leiingsinformasjon og saksførebuingar til universitetets styre innan området økonomirapportering inngår og i avdelinga sine oppgåver.

Universitetet ønsker hovudsakeleg å få elektronisk faktura på EHF-format. Vår elektroniske adresse er den same som vårt organisasjonsnummer: 971564679 (skal leggast inn utan mellomrom). 

I enkelte system må ein og oppgi landkoden. Adressa blir då: 9908:971564679

Komme i gang med elektronisk handelsformat (EHF)

Hvis det ikke er mulig å sende på EHF-format, kan faktura sendes som PDF på mail til faktura@uis.no. Vi vil ikke lenger ta imot fakturaer i papirformat.

Besøksadresse: Arne Rettedals hus, 2. etasje, Ullandhaug
Postadresse: Universitetet i Stavanger, Avdeling for økonomi- og verksemdstyring, PB 8600 Forus, 4036 Stavanger

Organisasjonsnummer:  971 564 679

Telefon:   5183 1000
Telefaks: 5183 3050
 


Leiar:
Økonomidirektør Eli Løvaas Kolstø
Tlf: 51 83 30 42 e-post: eli.l.kolsto@uis.no

Økonomiavdelinga er organisert i fire hovudområde:

Seksjon for budsjett og rekneskap
Leiar: Turid Adamsen Husvæg
Tlf: 51 83 12 85 e-post: turid.a.husveg@uis.no

Seksjon for prosjektøkonomi
Leiar: Åse Liseth Ormøy
Tlf: 51 83 27 72 e-post: aase.ormoy@uis.no

Seksjon for lønn og reiser
Leiar: Alf Strand
Tlf: 51 83 30 52 e-post: alf.strand@uis.no

Seksjon for innkjøp
Leiar: Katrine Thorsen
Tlf: 51 83 30 25 e-post: katrine.thorsen@uis.no