MENY

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (AKS) sitt ansvarsområde omfattar strategiske og operasjonelle arbeidsoppgåver innan ekstern kommunikasjon, samfunnskontakt, formidling og merkevarebygging. Avdelinga har og ansvar for beredskapsarbeidet samt strategiske saker på vegne av leiinga. Gjennom vår verksemd og tenesteyting skal AKS bidra til at UiS når sine mål.

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

AKS har eit bredt ansvarsområde:

 • Utgreiingsarbeid
 • Myndigheits-, medie- og arbeidslivskontakt
 • Utarbeiding av kommunikasjonsstrategiar
 • Operasjonelt kommunikasjons- og informasjonsarbeid internt og eksternt 
 • Kommunikasjonsrådgiving
 • Nettutvikling
 • Marknads- og studentrekrutteringsarbeid
 • Alumniverksemd
 • Arrangements- og besøkstenester
 • Forskingsformidling
 • Kriseberedskap og krisekommunikasjon
 • Grafisk design
 • Grafisk profil