MENY

Utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga består av utdanningsdirektøren sin stab, Internasjonalt kontor og Enhet for studentservice.

Staben til utdanningsdirektøren sine primære oppgåver er å assistere fakulteta, universitetsdirektøren og rektoratet med utgreiingsarbeid, rådgiving og strategisk utviklingsarbeid knytt til utdanning og læringsmiljø og studiekvalitet. 

Utdanningsdirektør: Veslemøy Hagen
Telefon: 51 83 23 33
E-post: veslemoy.hagen@uis.no
Kontor: Ø-321, Arne Rettedals hus, 3. etasje 


INTERNASJONALT KONTOR
Internasjonalt kontor er ei eining i utdanningsavdelinga som jobbar med internasjonalisering av utdanningstilbodet ved universitetet. Kontoret yter administrativ støtte og utvikling til alle einingar innan internasjonal mobilitet, samarbeidsprogram og -avtaler, profilering og prosjekt.

Kontorsjef: Bjarte Hoem
Telefon: 51 83 30 77
E-post: bjarte.hoem@uis.no
Kontor: S-388, Kitty Kiellands hus, 3. etasjeEINING FOR STUDENTSERVICE
EINING for studentservice varetar felles studieadministrative tenester som studie- og karriererettleiing, studentopptak, rom- og timeplanlegging, eksamensavvikling, forvaltning og rapportering av studentdata, sentralbord og studentekspedisjon.

Kontorsjef: Marianne Simonsen
Telefon: 51 83 27 10
E-post: marianne.simonsen@uis.no
Kontor: AR V-103, Arne Rettedals hus, 1. etasje