MENY

Universitetsleiinga ved UiS

Leiargruppa ved UiS består av rektor, prorektor for forsking, prorektor for utdanning, prorektor for innovasjon og samfunn, direktør for organisasjon og infrastruktur, dekanane ved dei seks fakulteta, direktør ved Arkeologisk museum, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt og studentleiaren.

 • Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger

  Rektor

  Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger

  E-post: klaus.mohn@uis.no
  Tlf.: 51 83 15 56 
  Mobil: 915 34 814

 • Merete Vadla Madland er prorektor for forsking ved UiS

  Prorektor for forsking

  Merete Vadla Madland er prorektor for forsking ved Universitet i Stavanger og fungerande rektor i hans fråvære. 

  E-post: merete.v.madland@uis.no
  Tlf.: 51 83 22 53
  Mobil: 913 86 589

 • Astrid Birgitte Eggen er prorektor for utdanning ved UiS

  Prorektor for utdanning

  Astrid Birgitte Eggen er prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: astrid.b.eggen@uis.no
  Tlf.: 51 83 10 23
   

 • Rune Dahl Fitjar er prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS

  Prorektor for innovasjon og samfunn

  Rune Dahl Fitjar er prorektor for innovasjon og samfunn ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: rune.d.fitjar@uis.no
  Tlf.: 51 83 15 62
   

 • Ole Ringdal er direktør for organisasjon og infrastruktur

  Direktør for organisasjon og infrastruktur

  Ole Ringdal er direktør for organisasjon og infrastruktur ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: ole.ringdal@uis.no
  Tlf.: 51 83 30 01
  Mobil: 482 56 960

 • Kristin Akerjordet er Dekan ved Det helsevitskapelege fakultet

  Dekan ved Det helsevitskapelege fakultet

  Kristin Akerjordet er dekan ved Det helsevitskapelege fakultet ved UiS.

  E-post: kristin.akerjordet@uis.no
  Tlf.: 51 83 41 09 
  Mobil: 976 84 581

 • Turid Borgen er dekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet

  Dekan ved Det samfunnsvitskapelege fakultet

  Turid Borgen er dekan ved Det samfunnsvitskapelege fakultet ved UiS.

  E-post: turid.borgen@uis.no
  Tlf.: 51 83 16 88 

 • Øystein Lund Bø er dekan ved Det teknisk-naturvitskapelege fakultet

  Dekan ved Det teknisk-naturvitskapelege fakultet

  Øystein Lund Bø er dekan ved Det teknisk-naturvitskapelege fakultet ved UiS.

  E-post: oystein.l.bo@uis.no
  Tlf.: 51 83 17 01
  Mobil: 974 09 612

 • Odd Magne Bakke

  Dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

  Odd Magne Bakke er dekan ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora ved UiS.

  E-post: odd.m.bakke@uis.no
  Tlf.: 51 83 23 41

 • Morten Wensberg er dekan ved Fakultet for utøvande kunstfag.

  Dekan ved Fakultet for utøvande kunstfag

  Morten Wensberg er dekan ved Fakultet for utøvande kunstfag ved UiS.

  E-post: morten.wensberg@uis.no
  Tlf.: 51 83 40 76 
  Mobil: 926 11 212

 • Ola Kvaløy er dekan ved Handelshøgskolen ved UiS

  Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS

  Ola Kvaløy er dekan ved Handelshøgskolen ved UiS. 

  E-post: ola.kvaloy@uis.no
  Tlf.: 51 83 15 82
  Mobil: 995 20 414

 • Ole Madsen er museumsdirektør ved Arkeologisk museum

  Museumsdirektør

  Ole Madsen er museumsdirektør ved Arkeologisk museum.

  E-post: ole.madsen@uis.no
  Tlf.: 51 83 26 23
  Mobil: 409 21 287

 • Anne Selnes er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS

  Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

  Anne Selnes er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Stavanger.

  E-post: anne.selnes@uis.no
  Tlf.: 51 83 30 15
  Mobil: 951 96 107

 • Philip Lundberg Jamissen er leiar for StOr, studentorganisasjonen ved UiS.

  StOr-leiar

  Philip Lundberg Jamissen er leiar for StOr, studentorganisasjonen ved UiS.

  E-post: leder@stor.uis.no
  Tlf.: 51 83 24 00
  Mobil: 481 02 199