MENY

Rektor Klaus Mohn

Klaus Mohn er rektor ved Universitetet i Stavanger og tiltredde 1. august 2019.

 • Klaus Mohn sitter ved bord og snakker.
  Klaus Mohn juni 2019. Foto: UiS/Mari Hult
 • Rektor Klaus Mohn ved UiS, fotografert ute blant trær på campus i juni 2019
  Klaus Mohn på campus Ullandhaug i juni 2019. Foto: UiS/Mari Hult
 • Klaus Mohn fra prosesjon under rektorseremoni juni 2010.
  Klaus Mohn frå prosesjonen under rektorseremonien i juni 2010. Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen
 • Klaus Mohn holder tale under velkomstseremoni ved UiS i august 2019.
  Rektor Klaus Mohn held tale under velkomstseremonien for nye studentar i august 2019. Foto: UiS/Mari Løvås
 • Klaus Mohn i regncape ved semesterstart i august 2019.
  Rektor Klaus Mohn under velkomstseremonien i august 2019. Foto: UiS/Mari Løvås
 • Klaus Mohn på campus i juni 2019.
  Klaus Mohn på campus Ullandhaug i juni 2019. Foto: UiS/Mari Hult

Klaus Mohn i media

Presentasjonar og innlegg


Curriculum Vitae (pdf)
Forsking
Internasjonale publikasjonar

Biografi

Rektor Klaus Mohn er professor i økonomi og kom til rektorstillinga ved Universitetet i Stavanger frå Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS).

Klaus Mohn har høgare avdeling studium (HAS) i samfunnsøkonomi frå Norges handelshøgskole (NHH, 1991) og ein ph.d.-grad i industriell økonomi frå Universitetet i Stavanger (UiS, 2008). Då han vart tilsett som professor ved HHUiS i 2013, kom han frå stillinga som sjeføkonom i Statoil (no Equinor). I Statoil har han også hatt stillingar innanfor finans, strategi og kommunikasjon. Bakgrunnen til Klaus Mohn inkluderer også forsking i Statistisk sentralbyrå (SSB) og makroøkonomisk analyse i DNB Markets.

Mohn sine forskingsområde og -interesser ligg hovudsakeleg i samspelet mellom økonomi, energi og forvalting av naturressursar. Spesielt er han oppteken av spenninga mellom energi, petroleum og klimaendringar, inkludert økonomisk svingingar og politiske implikasjonar i ressursrike økonomiar som Noreg.

Rektor Klaus Mohn er vald inn i styret til Universitets- og høgskolerådet (UHR) for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2021.

Kontaktinformasjon:

E-post: klaus.mohn@uis.no
Telefon: (+47) 915 34 814