MENY

Forsking

Mohn, Klaus (2019). Olje for utvikling – eller avvikling? Samfunnsøkonomen 6/2019, 28-36.

Mohn, Klaus (2018). Klimarisiko: Respons og tilpassing i oljeselskapa. Vedlegg til NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi.

Mohn, Klaus (2018). Klimarisiko i oljeselskapa. Samfunnsøkonomen 6/2018, s. 22-33.

Kvaløy, Ola og Klaus Mohn (2018). Produktivitet og insentiver i offentlig sektor.  BETA Tidsskrift for bedriftsøkonomi 32 (2), s. 148-164.

Bøhm, Marit F. og Mohn, Klaus (2017). Agentteori, atferdsfinans og oljeinvesteringer.
Samfunnsøkonomen 6/2017, s. 26-38

Mohn, K. 2017. LoVe hurts: Verdsetting av Lofoten/Vesterålen/Senja Samfunnsøkonomen 3/2017, s. 34-35

Mohn, K. (2016). IEA sine energiutsikter: Bibel eller blendverk? Samfunnsøkonomen 2/2016, s. 44-60.

Mohn, K. 2015. Ressursrikdom og rikardiansk ekvivalens (Resource wealth and ricardian equivalence). Samfunnsøkonomen 1/2015.

Mohn, K. 2014. Kva skjer med oljeinvesteringane? (What’s going on with oil and gas investments?) Samfunnsøkonomen 2/2014, 10-14

Mohn, K. og E. Wærness. 2011. Oljen i økonomien. Norsk oljemuseums årbok 2010, 13-36.

Mohn, K. 2008. Takk for innsatsen! En case-studie av prestasjoner, belønning og Anerkjennelse (Performance appraisal: a case study). Søkelys på Arbeidslivet 3/08, 203-213.

Mohn, K. 2008. Leting etter olje og naturgass: Tallenes tale. (Oil and gas exploration: a confession from Norwegian time series data). BETA 1/2008.

Mohn, K. 2008. Oljepris, petroleumsvirksomhet og norsk økonomi (Oil price, petroleum activity and the Norwegian economy). Samfunnsøkonomen 1/2008, 29-39.

Mohn, K. 2007. Hva er det med oljeinvesteringene? (What is it about oil investment?). MAGMA 6/2007, 83-95.

Mohn, K. 2007. Stoltheit og Fordom: Økonomane sitt samfunn – og samfunnet sin økonomi (Pride and prejudice – on the social awareness of economics). Tidsskrift for Samfunnsforskning 3/2007, 439-452.

Mohn, K. 2006. Statoil, staten og samfunnet (Statoil, the state and the society). Økonomisk Forum 7/06, oktober.

Mohn, K. og P. Osmundsen. 2006. Letevirksomhet og ressursutvikling på norsk sokkel (Exploration and resource accumulation on the NCS). Økonomisk Forum 7/06, 27-35.

Mohn, Klaus. 2006. Hva er det med økonomene? (What is it about economists? Reflections on the development of economics as a science), Nytt Norsk Tidsskrift 3/2006, 268-276.

Osmundsen, P., Asche, F., og K. Mohn. 2004. Ny kunnskap om verdsetting av oljeselskaper (New insights on valuation of oil companies), Revisjon & Regnskap 5, 27-32.

Osmundsen, P., Mohn, K og M. Emhjellen. 2002. Fusjoner og oppkjøp i olje- og gassindustrien – hva størrelse betyr for lønnsomhet (M&A activity in the oil and gas industry, on size and profitability”). MAGMA 5/6 2002, 43-56.

Osmundsen, P., Mohn, K., Espedal, H. og K. Løvås. 2002. Verdsetting av internasjonale olje- og gasselskaper. (Valuation of international oil and gas companies). Revisjon og regnskap 5/2002, 28-36.

Mohn, K. 1997. Amerikanske, tyske og norske obligasjonsrenter: Henger de sammen? (US, German and Norwegian bond yields: are they connected?), Sosialøkonomen 1, 20-30.

Mohn, K. 1996. ECU-indeks, renter, dollarkurs og oljepris – hva er sammenhengen? (Exchange rate, interest rates and oil price: how are they connected?), DnB Markets' Quarterly, November, 21-29.

Mohn, K. og T. C. Tollefsen. 1996. Den norske avkastningskurven – En analyse av helning og krumning fra 1993 til 1996 (The Norwegian yield curve – slope and curvature 1993 - 1996) in Norwegian, DnB Markets' Quarterly, March, pp 25-30.

Mohn, K. 1995. En økonometrisk modell for kortsiktige bevegelser i det norske obligasjonsmarkedet (Modelling short-term fluctuations in the Norwegian bond market), in Norwegian, DnB Markets' Quarterly, November, 27-32.

Mohn, K. Stambøl, L. S. og K. Ø. Sørensen. 1994b. Regionale arbeidsmarkeder mot år 2000 (Regional labour market developments towards 2000), in Norwegian. Economic Survey 4/94, 12-19. Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K. Stambøl, L. S. og K. Ø. Sørensen. 1994a. REGARD – et regionalt modellsystem for arbeidsmarked og demografi (REGARD – a regional model for labour markets and demographic developments), in Norwegian, SØS 88, Statistics Norway, Oslo.

Mohn, Klaus. 1994. Den regionale sysselsetting i 1990-årene (Forecasting regional employment trends in the 1990s). Plan & Arbeid 5-6/94, 58-61.

Johansen, S., Mohn , K., Mønnesland, J. og K. Ø. Sørensen. 1993. Regionalisering av beregningsgrunnlaget for Regjeringens Langtidsprogram (A regional breakdown of the Government's Long-Term Program). Institute for Regional Research/Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K., Stambøl, L. S. and K. Ø. Sørensen. 1993a. REGARDs formelle struktur. (REGARD - the complete set of equations). Working Paper Series 93/3, Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K. 1993. Industrisysselsetting og produksjonsteknologi i norske regioner (The regional dimension of employment and production technology in Norway). Reports 93/22. Statistics Norway, Oslo.

Mohn, K. 1992b. Industrien i REGARD: Regionale aspekter ved produktivitet og sysselsetting (Manufacturing industries in REGARD: Regional aspects of employment and productivity), Economic Survey 8/92. Statistics Norway, Oslo.

Mohn, Klaus. 1992a. Finanssektor og økonomisk utvikling (Financial Sector and Development Economics), Report 28/92, SNF, Bergen.