MENY

Presentasjonar

Ny kurs ut av krisa – strategi for Universitetet i Stavanger mot 2030 (pdf)
Allmøte ved UiS, 16.juni 2020

Frå oljefokus til omstilling – strategisk respons frå Universitetet i Stavanger (pdf)
Høyringskonferanse om utviklingsplan for Rogaland, Stavanger, 5. juni 2020

Ny kurs ut av krisa – strategi og utsikter for Universitetet i Stavanger (pdf)
Presentasjon for kommunalutvalget, Stavanger kommune, 2. juni 2020

Akademias rolle i det grøne skiftet (pdf)
Presentasjon på webinar i regi av Miljøpartiet De Grønne, 5. mai 2020 

Verdiar i vinden: Vindkraft – Lønsamt for kven? (pdf)
Presentasjon for LO Rogaland, Sola, 3. mars 2020

Ny strategi for UiS – Bakgrunn, kontekst og prosess (pdf)
Allmøte ved UiS, 28. januar 2020

Universitetet i Stavanger – Utsikter og utfordringar (pdf)
Presentasjon for Folkeakademiet i Time, Bryne, 15. januar 2020

Klimarisiko, vurderingar og verdiar – Om arbeid og utfall i Klimarisikoutvalet (pdf)
Presentasjon for SR-bank, Stavanger, 9. januar 2020

Klimarisiko og norsk økonomi - Ei oppsummering av Klimarisikoutvalet sitt arbeid (pdf)
Presentasjon for Klimastiftelsen, Stavanger, 6. desember 2019

Framtida for UiS - Eit fellesprosjekt (pdf)
Presentasjon for Forskerforbundet, Stavanger, 5. desember 2019

Frå oljefous til omstilling - Utsikter og utfordringar for UiS (pdf)
Presentasjon for Kunnskapsdepartementet, Stavanger, 3. desember 2019

Klimarisiko - Implikasjonar for olje- og gassnæringa (pdf)
Noregs Bank, Oslo, 27. november 2019

Regionbygging gjennom helse og medisin (pdf)
Verdiskapingsforum ved UiS, 15. november 2019

Studenten i sentrum - UiS sin modell for medisinutdanning (pdf)
Grunnutdanningskonferansen 2019, Gardermoen 9. november 2019

Byen som fellesgode – Eit samfunnsøkonomisk perspektiv (pdf)
"Kulturarv og byutvikling" – Riksantikvarens nasjonale konferanse, Trondheim 8. oktober 2019

What will it take to accelerate the green transition in research? (pdf)
Nordic Edge Conference, Stavanger 25. september 2019

Climate risk and the Norwegian economy – Better climate risk management (pdf)
"Risky Days" – Sparebank1-gruppa, Stavanger, 2. september 2019

Climate change and economic risk
UNEP/OFD Workshop, Geneve, 28. august 2019.

Økonomi og arbeidsmarknad – Utfordringar og utsikter for Stavanger-regionen (pdf)
Presentasjon for NAV, Stavanger, 16. august 2019

Utvikling basert på kunnskap: Utfordringar og mulegheiter
Forusdagen 2019, Stavanger, 23. mai 2019.

Betre handtering av klimarisiko: Om arbeidet i Klimarisikoutvalet
Seminar i regi av DNB, Stavanger, 22. mai 2019.

Climate risk and the Norwegian petro economy
Oil for Development seminar, Stavanger, 14. mai 2019.

Byidentitet og fellesressursar: Samarbeid eller regelstyring?
Huseigar-konferanse, Sandnes sentrum, Sandnes 14. mai 2019.

Olje, energi og klima: Utsikter og utfordringar
Familiedag ved Norsk Oljemuseum, Stavanger, 12. mai 2019.

Evaluering av Mineralloven: Økonomiske perspektiv
«Stein og sånn», Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger, 8. mai 2019.

Klimarelaterte risikofaktorar: Betydning for næringsliv og kommunar
Verdiskapingskonferansen, Stavanger, 8. mai 2019.

Norway,s Climate Risk Commision: Better climate risk managemen
NPF Risk Management Summit, Stavanger, 4. april 2019.

Klimarisiko i olje- og gassnæringa: Verknadar, respons og tilpassing
Kluges Offshore Summit, Stavanger, 20. mars 2019.

Verdien av matjorda: Eit samfunnsøkonomisk perspektiv
Landbrukskonferansen 2019, Stavanger, 18. mars 2019.

Petroleum Management: The Norwegian Model
Lecture for visiting students, Stavanger, 18. mars 2019.

Klimarisiko og oljeutvinning: Tilpassing og respons i marknad og næring
Energyworld Conference, Stavanger, 14. mars 2019.

Petroleum management in Norway: An international perspective
Presentation for PETRAD, Stavanger, 11. march 2019.

Vindkraft i Noreg: Lønsamt for kven?
Presentasjon for DNT og Naturvernforbundet, Stavanger, 5. mars 2019.

Klimarisiko: Konsekvensar for petroleumsnæringa
Presentasjon for Norsk Olje og Gass, Stavanger, 4. mars 2019.

Utsikter og utfordringar for Stavanger-regionen
Presentasjon for Lyse, Stavanger, 20. februar 2019.

Scenario for energiutsikter: Bibel eller blendverk?
Presentasjon for Nysnø Klimainvesteringer, Stavanger, 14. februar 2019.

Framtida føreset samarbeid: Ein kommentar til Regionalplan Jæren
Presentasjon for Rogaland fylkeskommune, Stavanger, 7. februar 2019.

Oljen og klimaet: Risiko og tilpassing i marknad og næring
Presentasjon for Aker BP, Stavanger, 22. januar 2019.

Ressursbasert vekst: Utfordringar og utsikter for Olje-Noreg
Presentasjon for Stavanger Næringsforening, Stavanger, 11. desember 2018.

Oljemarknaden og oljenæringa: Utfordringar og utsikter
Presentasjon for Handelsbanken, Stavanger, 12. november 2018.

Økonomi, energi og klima: Kva er samanhengen?
Presentasjon for Sandnes videreg. skule, Stavanger, 4. juni 2018.

Oljen og klimaet: Implikasjonar for norsk økonomi og politikk
Presentasjon for Grieg Investor, Ølberg, 31. mai 2018.

Energi, klima og omstilling: Kva kan kommunen gjere?
Presentasjon for Stavanger kommune, 31. mai 2018.

Er glaset halvfullt eller halvtomt? Utsikter for ressursrike Rogaland
Sandnes Sparebank, 15. mai 2018.

Arctic oil and public finance: Norway’s Lofoten region
BEEER conference, Bergen, 11 April 2018.

Sustainability and investment: Force for good or source of superior returns?
Spire Stavanger and Børsklubben, University of Stavanger, 20 March 2018.

Agency theory and behavioural finance: Insights for oil company investment behaviour
Norwegian Ministry of Finance, Oslo, 19 March 2018.

Mot til å meina, styrke til å skapa
Næringslivsdag ved HHUiS, Stavanger, 6. mars 2018.

Bli siviløkonom i Stavanger
Åpen dag ved Universitetet i Stavanger, Stavanger, 6. mars 2018.

Petroleum management in Norway: An international perspective
PETRAD: International Management of Petroleum Resources, Stavanger, 26 February 2018.

Climate policy risk: Oil industry response and financial outcomes            
Annual research meeting, Norwegian Economic Assocation (Samfunnsøkonomene), Bergen, 4 January 2018.

The gravity of status quo: A review of IEA’s World Energy Outlook       
Hemholtz Research School on Energy Scenarios, Stuttgart, 7 November 2017

Ressursrikdom i Rogaland: Velsigning eller forbanning?
Leiarsamling i NAV, Stavanger, 5 Oktober 2017.

Energy scenarios: A review of IEA’s World Energy Outlook
Invited plenary speech, 15th IAEE European Conference, Vienna, 4 September 2017.

Det grøne skiftet: Kva er det og kva betyr det for oss?
Management conference, Stavanger city council, 21 March 2017.

Presentiment of a post-petroleum economy: Dilemmas, disagreements, and disbeliefs
Presentation for Statoil’s political research network, 22 February 2017.

Det grøne skiftet: Kva er det og kva har det med oss å gjere?
Presentation for high school teachers’ conference, 15 February 2017.

Satsing i finans. Stein på stein for eit sterkare finansmiljø ved HHUiS
Presentasjon for styret i stiftelsen SAFI, 5. desember 2016.

Energien i samfunnsdebatten: Paradoks, dilemma eller demagogi?
Presentation for Lederne (trade union conference), Stavanger, 27 September 2017.

Into the great white open: Outlook without a clue
Presentation for Statoil project management network, 7 September 2016.

Vestlandet ved eit vegskilje
Innovasjonskonferansen, Sola, 25 April 2016.

Frå særstilling til omstilling
UHR økonomiledersamling, Stavanger, 21 April 2016.

Energy Transitions: Managing Hydrocarbon Assets
Conference presentation, Chatham House, London, 9 November 2015.

Kvileskjær i ruskevær: Utsikter for norsk olje og gass
Konferansepresentasjon, Overflate 2015, Bergen, 5 November 2015.

Frå broiler til bremsekloss: Status og utsikter for norsk olje- og gassverksemd
Norsk Industri Olje & Gass, Oslo, 22 October 2015.

Oppgang eller undergang? Utsikter og utfordringar for norsk olje- og gassverksemd
Ledernes Oljekonferanse, Stavanger, 1 October 2015.

Petroleumsøkonomi i norsk perspektiv: Utsikter for olje- og gassverksemda
Prognosesenterets fagseminar, Oslo, 23 September 2015.

Norwegian oil and gas: Market and industry outlook
Presentation for Swedbank, Stavanger, 24 August 2015.

Rikdom frå naturressursar: Eit skråblikk på den norske modellen
Presentasjon for Gassco, Stavanger, 20 August 2015.

Forvaltning av ressursformue: Fast kurs for fellesarven
Konferansepresentasjon, JazzGass, Molde, 14 July 2015.

Norwegian oil and gas: Market and industry outlook 
Seminar presentation, Norwegian Petroleum Society, Stavanger, 19 May 2015.

Oljen og norsk økonomi: Etter festen kjem testen
Frokostmøte, Samfunnsøkonomenes forening, Oslo, 13 May 2015.

To divest or not to divest? A tale of two discussions
Arbeiderpartiets klimapanel, Oslo, 12 May 2015.

Er Noreg klar for det grøne skiftet?
Fornybarkonferansen, Bergen, 28 April 2015.

Global energy outlook: Smooth sailing or “Sturm und Drang"?
E.ON Stipendienfonds, Interdisciplinary Conference “Oil & Gas in Ex-Change”, Stavanger, 16 April 2015.

Recovery, reversal, and risk: Macro and oil industry outlook
Skagen Fondene, Stavanger, 8 April 2015.

Status and outlook for the NCS: An economist’s perspective
NTVA Anniversary Conference, Stavanger, 4 March 2015.

The oil price and the Norwegian economy: Correction or crisis?
Polyteknisk forening, Oslo, 25 February 2015.

Economics and politics of climate change
Rogaland Labour Party, Stavanger, 24 November 2014.

The boom is behind us, but no bust in sight
Norwegian Petroleum Society, Stavanger, 18 November 2014.

Olja i Stavanger: Oppgang eller undergang?
Universitetet i Stavanger, 28 September 2014.

Four decades of development: Norwegian oil and gas
Guest lecture at the Norwegian School of Economics, Bergen, 23 June 2014.

Fossil fuel shares in the GPF-G: a tale of two discussions
Expert group meeting on investments in coal and petroleum companies, Oslo, 18 June 2014.

Kompetanse og konkurranse, omstilling og vekst
Norway Summit (Norway Chess 2014), Stavanger, 2 June 2014.

Norwegian oil and gas: Boom or bust?
Petoro AS. Stavanger, 19 May 2014.

Oil and gas market and industry outlook
Sandnes Sparebank Capital Markets Day, 23 April 2014.

Norwegian petroleum: Prosper or perish?
Norwegian University of Life Sciences, 27 March 2014.

Oil and gas market and industry outlook
NPF conference presentation, 1 April 2014.

Status og utsikter for norsk sokkel: Marknadskreftene rår
Stavanger Chamber, 20 March 2014.

Norwegian oil and gas activity: Market forces matter
Norwegian School of Economics (NHH), 21 February 2014.

Microeconomics: Why bother? Loose thoughts on a tight tool
Norwegian School of Economics, 22 January 2014.

Energy, oil, gas: Market and industry outlook 
Norwegian Petroleum Directorate, 28 November 2013.

Global energy outlook: The impact on markets and industry
Norwegian Ministry of Petroleum and Energy, 27 November 2013.

Energy, industry, and the economy
Norwegian School of Economics (NHH),11 November 2013.

Global energy outlook: Smooth sailing or sea change?
Norwegian University of Life Sciences, Oslo, 1 November 2013.

Energi, økonomi og samfunn
Realfagsamling, Rogaland Fylkeskommune, 26 September 2013.

Internasjonale energiutsikter
Norsk Olje og Gass, 23 August 2013.

PhDs in Business and Industry
The National Research School in BEA, Sola, 23 August 2013.

Scarcity or abundance: On the potential market impact of light tight oil
Ministry of Finance. Son, 27 May 2013.