MENY

Styret ved Universitetet i Stavanger

Rektor er leiar av den faglege verksemda ved universitetet og er styreleiar i universitetsstyret. Prorektor er nestleiar i styret.

Styret ved UiS Styret ved UiS: Fra v. Trude Marit Risnes (vara for Siri Espedal Kindem), Fredrik Skår, Ann Kristin Bue, Dag Husebø, Marit Boyesen, Eskild Holm Nielsen, Janne Johnsen, Svein Tuastad, Fatema Al-Musawi, Eimund Nygaard, Sverre Daniel Gaupås og Ole Ringdal (universitetsdirektør og styrets sekretær).

Styret ved Universitetet i Stavanger er vald for 2016-2019.

Medlemmer

Rektor Marit Boyesen, styreleiar, marit.boyesen@uis.no
Prorektor Dag Husebø, nestleiar, dag.husebo@uis.no
Svein Erik Tuastad, tilsettrepresentant vitskapleg personale, svein.tuastad@uis.no
Ann Kristin Vatland, tilsettrepresentant for midlertidig tilsette, ann.k.vatland@uis.no
Fredrik Skår, tilsettrepresentant for teknisk-administrativt tilsette, fredrik.skaar@uis.no
Eimund Nygaard, ekstern representant, eimund.nygaard@lyse.no
Janne Johnsen, ekstern representant, janne.johnsen@rogfk.no
Eskild Holm Nielsen, ekstern representant, eskild.nielsen@rn.dk
Siri Espedal Kindem, ekstern representant, sies@statoil.com 
Fatema Al-Musawi, studentrepresentant, alm.fatema@gmail.com 
Sverre Daniel Gaupås, studentrepresentant, sdgaup@gmail.com


Varamedlemmer

Sigrun K. Ertesvåg, 1. varamedlem for vitskapleg personale, sigrun.ertesvag@uis.no
Jann Rune Ursin, 2. varamedlem for vitskapleg personale, jann-rune.ursin@uis.no
Jarle Urdal, 1. varamedlem for midlertidig tilsette, jarle.urdal@uis.no
Harald Haukås, 2. varamedlem for midlertidig tilsette, harald.haukas@uis.no
Susanna King, 1. varamedlem for teknisk-administrativt tilsette, susanna.king@uis.no
Tuan Williams, 2. varamedlem for teknisk-administrativt tilsette, tuan.williams@uis.no
Trude Marit Risnes, varamedlem for eksterne representantar, trudemarit.risnes@kronengruppen.no
Stein Tore Nilsen, varamedlem for eksterne representantar, stein.tore.nilsen@sus.no
Ingrid Brustad, vara studentrepresentant, ingridbrustadb@gmail.com
Magne Bartlett, vara studentrepresentant, magnebartlett23@gmail.com