MENY

Styret ved Universitetet i Stavanger 2019-2023

Fra 1. august 2019 endret UiS ledelsesmodell fra valgt rektor til ansatt rektor med ekstern styreleder. Rektor er nå leder for universitetets samlede virksomhet og styrets sekretær.

Styret ved Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger 1. august 2019. Første rad fra venstre: Svein Erik Tuastad, Anne Marit Panengstuen, Tuan Williams. Andre rad fra venstre: Tom Hetland, Kolbjørn Kallesten Brønnick, Sigrun Karin Ertesvåg, Cathrine Johanne Sønvisen. Bakre rad fra venstre: Vegard Valberg (vara for Magne Bartlett), Stig Erlend Bjønness, Eskild Holm Nielsen, Janne Johnsen. (Foto: Morten Berentsen)

Styreleder:

Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Nortura


Representanter for de vitenskapelig ansatte

Svein Erik Tuastad – førsteamanuensis, det samfunnsvitenskapelige fakultet, institutt for sosialfag
Sigrun Karin Ertesvåg – professor, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Læringsmiljøsenteret
Kolbjørn Kallesten Brønnick –  professor, det helsevitenskapelige fakultet, avdeling for folkehelse

Vararepresentanter: 
1. Nadine Zoghbi. 2. Aksel Hiorth

Representant for de midlertidig ansatte

Payam Allahvirdizadeh –  stipendiat ved institutt for energi- og petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Vararepresentant: Helga Vössing Lahmeyer

Representant for de teknisk-administrativt ansatte

Tuan Williams – sjefingeniør, det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, laboratorium institutt for data- og elektroteknologi

Vararepresentanter: 
1. Anne Marit Aspenes, 2. Kyrre Ås

Studentrepresentanter

Emilie Martinsen Christensen 
Martin Solheim 

Vararepresentanter: Adrian Prigel Jordahl, Tonje Skjølberg

Eksterne medlemmer

Eskild Holm Nielsen – innovasjonssjef på Aalborg Universitetshospital
Janne Johnsen – gruppeleder for Høyre i fylkestingsgruppa
Tom Hetland – frilansjournalist og -kommentator i Stavanger Aftenblad

Varamedlemmer: 
Yuhong Hermansen – eier og styreleder Det Stavangerske Dampskibselskab AS og i Herfo Finans AS
Pål Larsson – kommunaldirektør Oppvekst skole, Sandnes kommune.

Styrets sekretær – rektor Klaus Mohn

Styresekretariat

Administrasjonskonsulent Liv Båkind  

Kontorsjef Jorunn H. Barka  

Styrets forretningsorden