MENY

Ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger 23. august 2016

Det holdes ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger tirsdag 23. august 2016 kl. 1600. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

 

Saksliste

US 70/16 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 23.08.2016

US 71/16 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.06.2016

US 72/16 Organisasjonsutvikling - oppfølging av US 52/16

US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet

US 74/16 Ekstraordinær løyving