MENY

Ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger 27. oktober 2014

Det holdes ekstraordinært styremøte for UiS mandag 27. oktober 2014 kl. 1530. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Saksliste
US 90/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 89/14 Innspill til KD til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Eventuelt