MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 03. desember 2015

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 03. desember 2015 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen


Presentasjon:
Institutt for barnehagelærerutdanning
 

Saksliste

US 104/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 03.12.2015

US 105/15 Godkjenning av møtebok fra styremøte 01. oktober 2015

US 106/15 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 og prognoser 2015-2019

US 107/15 Justert fordeling av statlig finansiering 2016

US 108/15 Vurdering av fremtidsutsikter 2016 (Planer 2016)

US 109/15 Intern revisjon ved UiS 

US 110/15 Organisasjonsutvikling ved UiS - prinsipper for faglig og administrativ organisering

US 111/15 Reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger

US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy

US 113/15 Universitetets studieportefølje - utvikling og styring   

US 114/15 Studieportefølje ved UiS, justering av opptak og dimensjonering av studier 2016  

US 115/15 Mandat og sammensetning for kvalitets- og læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget - revisjon

US 116/15 Endring av namn på bachelor- og masterprogram i byutvikling og urban design

US 117/15 UiS og fora for verdiskaping og innovasjon

US 118/15 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, st.id 3006302

US 119/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag, st.id 3006305

US 120/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, st.id 30063304

US 121/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, st.id 30063303 

US 122/15 Kunngjøring av stilling som utdanningsdirektør, st.id 30063551

US 123/15 Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 03.12.2015

US 124/15 Fullmaktsaker til styremøtet 03.12.2015

US 125/15 Orienteringssaker til styremøtet 03.12.2015

Eventuelt