MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 07. mars 2019

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 07. mars 2019 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Alle styremøter som avholdes på Arne Rettedals hus, T-401 blir strømmet på internett

 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 17/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 07.03.2019

US 18/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 07.02.2019

 

Utdanning:

US 19/19 Gjennomgang og planlegging av studieplassene ved UiS 2020-2021

 

Forskning:

US 20/19 Disputaser og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS i 2018

US 21/19 Mandat for ombud for forskningsetiske spørsmål ved UiS («Vitenskapsombud»)

US 22/19 Retningslinjer for opprettelse og drift av forskningsnettverk ved UiS

 

Økonomi:

US 23/19 Statsbudsjett 2019 - søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal

 

Ledelse:

US 24/19 Årsrapport 2018-2019

US 25/19 Gjennomføring av fusjon og mulig utvidelse av eierandel i Validé AS

US 26/19 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, HH-UiS 30081013 (unntatt offentlighet §25)

US 27/19 Ansettelse i ledig stilling som direktør for organisasjon og infrastruktur, UiS 30082928 (unntatt offentlighet §25)

US 28/19 Kunngjøring av ledig stilling som IT-direktør, FT-IT 30084057

US 29/19 Kunngjøring av ledig stilling som direktør for virksomhetsstyring og -utvikling, FT-AVU 30084058

 

Organisasjon og infrastruktur:

US 30/19 Helsevitenskapelig bygg – konseptutredning

US 31/19 Orientering om Norsk Hotellhøgskole (NHS) – arbeidet med ny strategi

 

Revisjon:

US 32/19 Revisjonsrapport UiS - Kvalitetssikring av søknadsprosessen i eksternfinansierte Forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og Revisjonsplan 2019

 

Diverse saker:

US 33/19 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøte 07.03.19

US 34/19 Fullmaktsaker til styremøte 07.03.2019

US 35/19 Orienteringssaker til styremøte 07.03.2019

Eventuelt