MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 08. februar 2018

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 08. februar 2018 kl. 1000. Møtet holdes ved Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Saksliste

US 106/17 Ansettelse i ledig stilling som fakultetsdirektør ved Fakultet for utøvende kunstfag, UK 30075828 (unntatt offentlighet §25, behandlet på sirkulasjon 19.12.2017)

US 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 08.02.2018

US 02/18 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 24. november 2017

US 03/18 Avlagt årsregnskap 2017

US 04/18 Endelig budsjettfordeling 2018

US 05/18 Fakultetenes strategier 2017/ 2018-2020

US 06/18 Ansettelse i åremålsstilling som museumsdirektør, AM 30056703 (unntatt offentlighet §25)

US 07/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi, TN-IEP 30077129 (unntatt offentlighet §25)

US 08/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for folkehelse, HV/AFH 30076430 (unntatt offentlighet §25)

US 09/18 Personalsak (unntatt offentlighet §13 jfr Fvl §13)