MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 09. mai 2019

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 09. mai 2019 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Alle styremøter som avholdes på Arne Rettedals hus, T-401 blir strømmet på internett

 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjoner
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 36/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 09.05.2019

US 37/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 07.03.2019

 

Utdanning:

US 38/19 Oppfølging av Studiebarometeret 2018

US 39/19 Status forsinket sensur ved UiS

 

HR:

US 40/19 Ansettelse i åremålsstilling som prorektor for utdanning (unntatt offentlighet §25)

US 41/19 Ansettelse i åremålsstilling som prorektor for forskning (unntatt offentlighet §25)

US 42/19 Ansettelse i åremålsstilling som prorektor for innovasjon og samfunn (unntatt offentlighet §25)

US 43/19 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, SV-NHS 30083501 (unntatt offentlighet §25)

US 44/19 Ansettelse i ledig stilling som IT-direktør, FT-IT 30084057 (unntatt offentlighet §25)

US 45/19 Ansettelse i ledig stilling som direktør for virksomhetsstyring og -utvikling, FT-AVU 30084058 (unntatt offentlighet §25)

US 46/19 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi, TN-IDE 30084540

US 47/19 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, TN-IMBM 30084539

 

Organisasjon og infrastruktur:

US 48/19 Medarbeiderundersøkelsen 2019

US 49/19 Forslag til delegasjonsreglement ved UiS

 

Diverse saker:

US 50/19 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøte 09.05.19

US 51/19 Orienteringssaker til styremøte 09.05.2019

Eventuelt