MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 11. desember 2019

Det holdes møte i styret for UiS onsdag 11. desember 2019 kl. 10:00. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus AR T-401.

 

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Alle styremøter som avholdes på Arne Rettedals hus, T-401 blir strømmet på internett

Informasjonsutveksling

  • Ledelsen

Strategisk tema:

  • Introduksjon ved Klaus Mohn, rektor
  • Forskning ved Merete Vadla Madland, prorektor for forskning
  • Campusutviklingsplan ved Ole Ringdal, direktør for organisasjon og infrastruktur

 

 

Saksliste

V-sak US 106/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 11.12.2019

V-sak US 107/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 31.10.2019

 

Økonomi/Virksomhetsstyring

V-sak US 108/19 Strategi 2030 – prosess og organisering

V-sak US 109/19 Planer 2020

V-sak US 110/19 Endelig budsjettfordeling 2020, med prognoser til 2023

 

Forskning

V-sak US 111/19 Oppnevning av ombud for forskningsetiske spørsmål (Vitenskapsombud)

 

Utdanning

V-sak US 112/19 Kvalitet i studieprogram - Etablering av Master’s. Programme in Service Leadership in International Business

V-sak US 113/19 Forslag til endringer i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger

V-sak US 114/19 Utvidet sensurfrist på høstens eksamener

 

HR

V-sak US 115/19 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

UH 30086636 (unntatt offentlighet §25)

V-sak US 116/19 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, SV 30088552

V-sak US 117/19 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, SV-NHS 30083501 (unntatt offentlighet §25)

V-sak US 118/19 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, TN-IKBM 30088551

 

Diverse saker 

O-sak US 119/19 Fullmaktsaker til styremøte 11.12.2019

O-sak US 120/19 Orienteringssaker til styremøte 11.12.2019

Eventuelt