MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 11.februar 2016

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 11.februar 2016 kl. 12.30. Møtet holdes ved Sola Strandhotell

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

 

 

Saksliste


US 01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 02/16 Godkjenning av møtebok fra styremøte 03.12.16 godkjent av avtroppet styre

US 03/16 Avlagt årsregnskap for 2015 

US 04/16 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetstyrene og museumsstyret - (unntatt offentlighet §13 jfr. Fvl §13.1)

US 05/16 Møteplan for høsten 2016 og høsten 2017