MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 24. september 2019

Det holdes møte i styret for UiS tirsdag 24.september 2019 kl. 10:00. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus AR T-401.

 

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Alle styremøter som avholdes på Arne Rettedals hus, T-401 blir strømmet på internett

Informasjonsutveksling

  • Ledelsen 

Innlegg ved Astrid B. Eggen, prorektor for utdanning:

Hva tenker det nye rektoratet om utdanningskvalitet?  

Saksliste

V- sak US 72/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 24.09.2019

O- sak US 73/19 Møtebøker fra styremøte 13. 06.2019 til orientering for nytt styre

 

Organisasjon / ledelse

V-sak US 74/19 Styrets forretningsorden

V-sak US 75/19 Delegasjonsreglement for Universitetet i Stavanger

V-sak US 76/19 Møteplan for universitetsstyret våren 2020 og høsten 2020

O-sak US 77/19 Rektors stedfortreder

V-sak US 78/19 Språkpolitiske retningslinjer for UiS

O-sak US 79/19 Årsrapporter randsone 2018 – årsmeldinger og eierskapsberetninger

V-sak US 80/19 Prosess for ny strategiplan for UiS fra 2020

V-sak US 81/19 Revisjonsrapport – Ivaretakelse av prosess for varsling av kritikkverdige forhold

O-sak US 82/19 Studentombudets årsrapport 2018/2019

 

Utdanning

V-sak US 83/19 Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

 

HR

O-sak US 84/19 Instruks for daglig leder

V-sak US 85/19 Forslag til helhetlig karrierepolitikk hvor meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse inngår

V-sak US 86/19 Kunngjøring av åremålsstillling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioara, UH 30086636

V-sak US 87/19 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi, TN-IDE 30084540 (unntatt offentlighet §25)

V-sak US 88/19 Ansettelse i åremålsstillling som instituttleder ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, TN-IMBM 30084539 (unntatt offentlighet §25)

 

Informasjonssikkerhet 

V-sak US 89/19 Politikk for informasjonssikkerhet og personvern

 

Diverse saker 

O-sak US 90/19 Fullmaktsaker til styremøte 24.09.2019

O-sak US 91/19 Orienteringssaker til styremøte 24.09.2019

 

Eventuelt