MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 31. oktober 2019

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 31. oktober 2019 kl. 12:00. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus AR T-401.

 

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Alle styremøter som avholdes på Arne Rettedals hus, T-401 blir strømmet på internett

Informasjonsutveksling

  • Ledelsen
  • StOr

Saksliste

V-sak US 92/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 31.10.2019

V-sak US 93/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 24.09.2019

 

Utdanning

O-sak US 94/19 Kvalitet i studieportefølje - Studentopptak 2019 

V-sak US 95/19 Kvalitet i studieprogram - Etablering, nedlegging og endring av navn på studier

V-sak US 96/19 Kvalitet i studieportefølje - Studieplasser 2020 - 2021

 

Økonomi/Virksomhetsstyring

O-sak US 97/19 Regnskapsrapport 2. tertial 2019

O-sak US 98/19 Orientering om forslag til statsbudsjett 2020

V-sak US 99/19 Budsjettforslag utenfor rammen 2021

 

HR

V-sak US 100/19 Organisatoriske tilpasninger under prorektorene

V-sak US 101/19 Meritteringsordning for utdanningsfaglig kompetanse kriterier og søknadsprossess

V-sak US 102/19 Sammensetning og oppnevning av nytt valgstyre

V-sak US 103/19 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie og samfunnsfag, SV-IMS 30087504

V-sak US 104/19 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UH-IBU 30087505

 

Diverse saker 

O-sak US 105/19 Orienteringssaker til styremøte 31.10.2019

 

Eventuelt