MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 7. februar 2019

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 7. februar 2019 kl. 10:00. Møtet holdes ved Sola Strandhotell.

Informasjonsutveksling:

  • Ledelsen

Saksliste

US 2/19 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøte 07.02.2019

US 3/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 06.12.2018

Ledelse:

US 1/19 Nytt forslag til sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av prorektorer (behandlet skriftlig ved sirkulasjon)

US 4/19 Justering av organisasjons- og ledelsesmodell under ansatt rektor

US 5/19 Kunngjøring av åremålsstillinger prorektor

US 6/19 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder, SV-NHS 30083501

US 7/19 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder, HH-UiS-ASF 30081430 (unntatt offentlighet §25)

US 8/19 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder, UH-NSLA 30081828 (unntatt offentlighet §25)

US 9/19 Nominasjon av eksterne styremedlemmer 2019 - 2023 (unntatt offentlighet §14 første ledd)

Økonomi:

US 10/19 Endelig fordeling av statlig finansiering 2019

US 11/19 Avlagt årsregnskap 2018

Utdanning:

US 12/19 Orientering om søknad - European Universities pilotutlysning 2019   

Organisasjon:

US 13/19 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern 

Diverse saker:

US 14/19 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 07.02.2019  

US 15/19 Fullmaktsaker til styremøte 07.02.2019

US 16/19 Orienteringssaker til styremøte 07.02.2019

Eventuelt