MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 8. juni 2016

Det holdes møte i styret for UiS onsdag 8. juni 2016 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombudet
Ledelsen

 

Saksliste

US 50/16 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøtet 08.06.2016

US 51/16 Godkjenning av møtebok fra styremøte 28. april 2016

US 52/16 Organisasjonsutvikling

US 53/16 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2017

US 54/16 Regnskapsrapport 1.tertial 2016

US 55/16 Orientering om søkertall for UiS 2016

US 56/16 Forskningsrapport UiS 2015

US 57/16 Rapport om resultatforbedring av forskning - PROFFOP

US 58/16 Innovasjon ved UiS - en statusrapport for 2015

US 59/16 EU-insentiver knyttet til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

US 60/16 Revisjon av kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger

US 61/16 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

US 62/16 Oppnevning av valgstyre

US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016

US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger

US 65/16 Læringsmiljøprisen 2016 (unntatt offentlighet §14)

US 66/16 Oppnevning av medlemmer til universitetets læringsmiljøutvalg

US 67/16 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 08.06.2016

US 68/16 Fullmaktssaker til styremøtet 08.06.2016

US 69/16 Orienteringssaker til styremøtet 08.06.2016

Eventuelt