MENY

Styredokument 2020

Frå våren 2020 vil saksdokument og møtebok være tilgjengeleg i OpenGov-portalen. OpenGov er ein skrivebeskytta nettportal for publisering av utvalsinformasjon og offentlege møtedokument.

Informasjonen vil være meir oversiktleg og tilgjengelig og enklare å publisere og administrera. Møteinnkallingane vil være tilgjengelege ei veke i forkant av møtet. Møtebok vil vanlegvis publiserast ei veke etter møtet. 

Vår 2020

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 6. februar (strategiseminar)

AVLYST: Styremøte ved Universitetet i Stavanger 12. mars 

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 20. april (ekstradato)

Ekstraordinært styremøte - Styret ved Universitetet i Stavanger 13. mai

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 11. juni

Haust 2020

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 10. september

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 22. oktober

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 10. desember

 

Alle styremøta går føre seg på Arne Rettedals hus T-401 frå klokka 10:00, om ikkje anna er sagt. Styremøter på T-401 vert strøyma direkte på internett

Med atterhald om endringar.

Fleire saker