MENY

Møtebok fra møtet i styret for Universitetet i Stavanger 7. april 2011

Møteboken fra møte i UiS-styret tirsdag 7. april 2011 kan lastes ned ved å klikke på lenken nedenfor. Lenken er et pdf-dokument.

Møtebok for UiS-styremøtet 07.04.11