MENY

Styret ved Universitetet i Stavanger for perioden 2019-2023

Fra 1. august 2019 endrer UiS ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor med ekstern styreleder. Rektor blir leder for universitetets samlede virksomhet og styrets sekretær.

Styreleder:

Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør, Siemens


Representanter for de vitenskapelig ansatte

Svein Erik Tuastad – førsteamanuensis, det samfunnsvitenskapelige fakultet, institutt for sosialfag
Sigrun Karin Ertesvåg – professor, fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Læringsmiljøsenteret
Kolbjørn Kallesten Brønnick –  professor, det helsevitenskapelige fakultet, avdeling for folkehelse

Vararepresentanter: 
1. Nadine Zoghbi. 2. Aksel Hiorth, 3. Ingrid Carita Augustsson 

Representant for de midlertidig ansatte

Stig Erlend Bjønness – stipendiat, det helsevitenskapelige fakultet, avdeling for kvalitet og helseteknologi

Vararepresentant: Geir Sverre Braut

Representant for de teknisk-administrativt ansatte

Tuan Williams – sjefingeniør, det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, laboratorium institutt for data- og elektroteknologi

Vararepresentanter: 
1. Anne Marit Aspenes, 2. Kyrre Ås, 3. Kristin Mæland 

Studentrepresentanter

Cathrine Johanne Sønvisen – tidligere StOr-leder
Magne Bartlett – tidligere StOr-leder

Vararepresentanter: Liv Åse Hesvik Lorck, Vegard Valberg

Eksterne medlemmer

Eskild Holm Nielsen – innovasjonssjef på Aalborg Universitetshospital
Janne Johnsen – gruppeleder for Høyre i fylkestingsgruppa
Tom Hetland – frilansjournalist og -kommentator i Stavanger Aftenblad

Varamedlem: Yuhong Hermansen

Styrets sekretær – rektor Klaus Mohn

Anne Marit Panengstuen er ny styreleder ved UiS (foto: Siemens)